“Yeni sinerjilerle desteğimiz artıyor”


Turgut Boz

Turgut Boz

Türk Ekonomi Bankası (TEB), girişim bankacılığıyla girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Banka, üniversite, kamu, STK ve özel sektörle geliştirdiği işbirlikleriyle girişimcilere sunduğu destekleri ülke geneline yayıyor. TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Girişimcilik ekosistemine desteğimizi, yeni işbirlikleriyle yarattığımız sağlam sinerjilerle güçlendirerek sürdürüyoruz” diye konuşuyor.

TİM TEB Girişim Evleri’nin ilki Gaziantep’te açıldı. Önümüzdeki dönemde bu evlerin sayısı artırılacak.

EKOSİSTEMİ BESLEYEN KURUMLAR
“Kurduğumuz güçlü üniversite, kamu, STK, özel sektör işbirliği ağıyla girişimcilere sağladığımız destekleri artırarak yaygınlaştırıyoruz. Girişimcilik ekosistemine desteğimizi, yeni işbirlikleriyle yarattığımız sağlam sinerjilerle güçlendirerek sürdürüyoruz. Bugün baktığınızda girişimcilik ekosistemini besleyen pek çok farklı kurum var. Her biri, girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun farklı destekler sunan bu kurumları, kamuda iş kurma konusunda yıllardır KOBİ ve girişimcileri destekleyen KOSGEB, katma değerli proje ve fikirlerin gelişmesini verdiği hibelerle destekleyen TÜBİTAK, akademide girişimcilerin yeni proje geliştirme ve AR-GE vizyonlarını açma konusunda birer teknoloji üretim merkezine dönüşen üniversite teknokentleri ve araştırma merkezleri, özel sektörde ise melek yatırımcılar, çeşitli özel kurumlar ve birlikler olarak sıralayabiliriz.

TEB olarak girişimcilere sundukları fayda ve katma değerle her biri alanında öncü olan ve sektörün gelişmesi için çalışan kurumlarla işbirliği yapıyoruz. TEB Girişim Bankacılığı kapsamında kurduğumuz güçlü kamu, üniversite ve özel işbirlikleriyle en büyük amacımız, girişimcilere sağlanan desteklerin artırılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

HEDEF TÜM TÜRKİYE
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İnovasyon Haftası kapsamındaki işbirliğimizi yeni bir platforma taşıyarak TEB Girişim Evi konseptini, TİM TEB Girişim Evi adıyla Anadolu’ya yaymaya başladık. Amacımız teknolojik ve katma değeri yüksek ihracat potansiyeli taşıyan girişimlerin sayısını artırmak. Bu evlerden ilkini de Gaziantep’te açtık. Önümüzdeki dönemde TİM TEB Girişim Evleri’nin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yakında yine TİM ve ODTÜ Teknokent ile birlikte girişimcilik dünyasının kalbinde girişimcilerimize destek vermeye başlayacağız. ODTÜ Teknokent ve TİM ile ABD’de Silikon Vadisi’nde Girişim Evi Noktası açmaya hazırlanıyoruz. Silikon Vadisi’nin tüm imkanlarını girişimcilerimize kullandırmak istiyoruz. Açacağımız Girişim Evi’nde Silikon Vadisi’nde tutunması için ihtiyacı olan danışmanlıktan network kurmaya kadar her türlü desteği kendilerine sunacağız.

Diğer üniversite ve teknokentlerle de sürekli temas halindeyiz. Girişimcilerin teknolojik yatırım ve fikirlerini tartışabilmesi, akademik dünyadan mentorluk alabilmesi için de üniversitelerle işbirliğimiz bulunuyor. Yine ODTÜ Teknokent başta olmak üzere Hacettepe, Bilkent, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül, Ege, İYTE ve Selçuk Üniversitesi Teknokentleri ile geniş bir işbirliği ağı kurduk.

DEĞER YARATAN İŞBİRLİKLERİ
Kredi Garanti Fonu (KGF) ile girişimcilerin finansmana erişim sorununu azaltacak bir adım attık ve gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde girişimcilere 500 bin TL’ye kadar teminatsız kredinin önünü açtık. KGF ile anlaşarak girişimcilere 500 bin TL’ye kadar teminatsız kredi imkanı sunan tek bankayız. Yine KOSGEB ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdik ve KOSGEB’in sahipliğinde bankamızın desteğiyle dünyanın en kapsamlı Girişimcilik Endeksi’ni ülkemize kazandırdık. Dünya çapında 71 ülkenin girişimcilik endeksinin yayınlandığı, bu alanda en kapsamlı uluslararası çalışma niteliği taşıyan Küresel Girişimcilik Monitörü’ne (GEM) Türkiye, 33 binden fazla kişinin ankete katılım göstermesiyle 26 bölge bazında tek araştırma gerçekleştiren ve en geniş katılımcıya ulaşan ülke oldu. Girişimcilik ekosisteminin resmini çekerek ekonomik büyüme sürecindeki önemini araştırmak amacıyla gerçekleştiren araştırmanın önümüzdeki yıllarda girişimcilik ekosistemi için atılacak adımlara ışık olacağına inanıyoruz.

“Melek yatırım ağlarıyla yaptığımız işbirliğiyle girişimcilerimize yatırımcı bulma konusunda destek sağlıyoruz.”

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Mehmet BÜYÜKEKŞİ
TİM BAŞKANI
“10 İLDE DAHA KURACAĞIZ”
KATKI SAĞLIYORUZ TİM olarak girişimcilik ekosistemi projelerinin geliştirerek yeni inovatif şirketlerin ve çözümlerin gelişimine katkı sağlamak, inovatif ihracatçı KOBİ’leri geliştirerek 2023 hedeflerine ulaşmak için TEB ile bu yıl bir projeye daha imza attık. İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te TİM TEB Girişim Evleri’ni hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde açıklanan 10. Kalkınma Planı dahilinde öncelikli dönüşüm programındaki 9 maddeden biri, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileşme olarak ifade ediliyor. Girişimci finansmanı desteklerinin ve kuluçka merkezlerinin artırılması bu planın önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

YARATILAN FIRSATLAR TEB ile yürüttüğümüz Girişim Evi projesi, bu hedef ile de oldukça paralel seyrediyor. Bu doğrultuda Girişim Evleri, hem kuluçka merkezi niteliği taşıyor hem melek yatırımcı ağını içeriyor. TİM-TEB Girişim Evleri’nde girişimcilere, eğitimden, müşteri ve yatırımcı buluşmalarına, network desteğinden, girişim yönetim danışmanlığına kadar pek çok katma değerli hizmet veriliyor olacak. Girişimcilere projelerini tanıtmaları için imkan yaratacak ve aynı zamanda pek çok farklı sektördeki girişimi alanındaki profesyonellerle buluşturacak.

İLK ANTEP’TE AÇILDI TİM TEB Girişim Evi’nin ilkini, Gaziantep’te 5-7 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Gaziantep İnovasyon Haftası’nda açtık. Girişim Evlerini önümüzdeki dönemde başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Anadolu’daki tüm girişimcilere ışık tutmak üzere 10 farklı ilimizde daha kurmayı ve geliştirmeyi planlıyoruz.

Mustafa İHSAN KIZILTAŞ

Mustafa İHSAN KIZILTAŞ

Mustafa İHSAN KIZILTAŞ
ODTÜ TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ
“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ DAHA İYİ YERLERE GELECEK”
TEKNOKENT NELER SAĞLIYOR? AR-GE faaliyetlerini yürüten 302 şirketi bünyemizde barındırıyoruz. Bu şirketlerin personel, AR-GE projeleri için masraflara yüzde 50-60 destek sağlıyoruz. Ayrıca kuluçka merkezlerinde yeni kurulmuş şirketlere ücretsiz olarak 2 yıl boyunca çeşitli destekler veriyoruz. Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezimiz (ATOM) de bu alanlarda uzmanlaşan ekiplere 1 yıl boyunca fiziksel altyapı, eğitim, danışmanlık ve iş geliştirme alanında çeşitli destekler sağlıyor. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlarının faydalanabileceği Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması, 10 yıldır genç girişimci adaylarına fikirlerini hayata geçirebilmeleri için eğitim, mentorluk, iş geliştirme desteği, danışmanlık gibi desteklerin yanı sıra kazanan ekip başına 100 bin TL’yi bulan maddi destek ve ABD kampı, kuluçka merkezi gibi önemli imkanlar sağlıyoruz. Bu yıl San Francisco’da açacağımız yeni yerimizde ABD pazarına girebilmelerine yardımcı oluyoruz.

İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK ATOM,
Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması, kuluçka merkezlerimiz ve San Francisco’daki ofisimiz gibi ODTÜ Teknokent’in girişimcilere yardımcı olduğu hemen her alanda TEB’in sağladığı desteği önemli buluyoruz. İki kurum arasındaki bu işbirliği, finansal çözüm ortaklığı, ortaklaşa düzenlenen eğitimler, TEB İstanbul Girişim Evi’nin mentorluk destekleri ve çalıştaylarla sadece Ankara sınırları içerisinde değil, ülke genelinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve büyümesine fayda sağlıyor. Girişimciler bir sektöre mahkum olmaktansa enerji, dijital oyun ve biyoteknoloji gibi pek çok farklı sektörde yer alarak TEB’in girişim desteklerinden hem maddi olarak hem eğitim, danışmanlık gibi iş geliştirme anlamında kendilerine uygun şekillerde faydalanabiliyor. Girişimcilere en büyük desteği veren TEB ile işbirliğimizin gelecekte de devam etmesini ve girişimcilik ekosisteminin daha da iyi yerlere gelmesini umuyoruz.

Cenk Bayrakdar

Cenk Bayrakdar

“ORTAKLIĞIMIZ GÜÇLENEREK SÜRECEK”
Revo Capital, Hollanda merkezli, 55 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım fonu. Öncelikli olarak erken aşama, B2B teknoloji girişimlerine yatırım yapan Revo Capital’in bugüne kadar 5 yatırımı bulunuyor. Revo Capital’in yönetici ortağı Cenk Bayrakdar, Türkiye’deki yatırımların büyümesinde bu gibi global ortakların önemini vurguluyor. “Bir sermaye fonu olmamıza rağmen finansman, aslında verdiğimiz birçok destek arasında bizim için son sırada yer alıyor. Ortak strateji geliştirme, ürün yol haritası, fiyatlandırma ve satış mentorluğu ve networking imkanları verdiğimiz önemli destekler arasında… Özellikle kurduğumuz profesyonel ilişki ağı sayesinde portföy şirketlerimiz için hızlandırıcı bir etki yaratıyoruz. Bu kapsamda TEB ile olan ilişkimizi de çok önemsiyoruz. Gerek girişim bankacılığıyla portföy şirketlerimizin bankacılık ihtiyaçlarını karşılama konusunda gerek portföy şirketlerimizi TEB’in kurumsal ihtiyaçlarını çözmek için konumlandırmak ve TEB kanallarını kullandırma konusunda bu ilişkinin yarattığı değer çok büyük. Revo-TEB ortaklığı güçlenerek devam edecek.”

MELEKLERLE BULUŞTURUYORUZ
Bununla birlikte TÜBİTAK ile 1512 çağrısı kapsamında yaptığımız işbirliği ile 100 bin TL hibe vereceği teknolojik girişimcilere biz de TEB Girişim Bankacılığı olarak projelerini ticarileştirebilmeleri için destek olacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ile işbirliği yapan tek bankayız. Bunların yanı sıra, hazır ofis hizmetleri veren eOfis şirketi işbirliğiyle Yeşilköy, Bakırköy, Gayrettepe, Maslak, Taksim, Ataşehir ve Kartal’da olmak üzere İstanbul’un 7 farklı bölgesinde açtığımız TEB Girişim Evi noktalarından da girişimcilerimizin faydalanmasını sağlıyoruz.

Sektörün önemli bir konusu olan girişimcilere sermaye sağlanması konusunda da adımlar atıyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası pek çok melek yatırım fonu ağı ve kurumuyla direkt işbirliği halindeyiz. Melek yatırım ağları ile yaptığımız işbirliğiyle girişimcilerimize melek yatırımcı bulmaları konusunda destek sağlıyoruz. Bununla birlikte, banka olarak Özel Bankacılık bünyesinde TEB Melek Yatırım Platformu kurduk. Bu Platform ile banka olarak bir tarafta girişimci yetiştiren bir tarafta da girişimcilik ekosistemine yeni melek yatırımcılar kazandıran bir yapıyı oluşturmuş olduk. Girişimcilerimizi tüm melek yatırımcılarımız ile görüştürerek yatırım bulmaları için bir ortam yaratıyoruz.”

Hikmet KURNAZ

Hikmet KURNAZ

“TEB TEMİNATSIZ FİNANSMAN DESTEĞİNDE İŞ ORTAĞIMIZ”
Hikmet KURNAZ / KREDİ GARANTİ FONU GENEL MÜDÜRÜ
GELİŞEN EKOSİSTEM
Genç girişimciler sayesinde inovatif, yaratıcı, teknolojisi ve katma değeri yüksek projelerin sektöre dahil olmasıyla birlikte ülkemizde girişimcilik ekosistemi gelişiyor, yeniden şekilleniyor. Temelinde mevzuat, finansman, inovasyon gibi var olan bileşenlerin bütünlük içinde yasal mevzuat, teşvikler ve eğitimler bakımından altyapısı yönüyle de desteklenmesi girişimcilik ekosistemini daha zenginleştirecek. Bugün elbirliğiyle bu altyapı oluşturulmuş ve birçok finansal destek girişimcilerin hizmetine sunulmuş durumda. Girişimcilerin fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri için ihtiyaçları olan finansmanı sağlama görevi de kamusal destek sağlayan kuruluşların yanı sıra ekosistemin bir diğer oyuncusu olan bankalara düşüyor.

ÇEKİMSER KALABİLİYORLAR
Bankalar ve para serüvenden, maceradan hoşlanmadığı için girişimcileri kredilendirmede çekimser kalıyor. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da kredi garanti fonlarının kuruluş amaçlarından birisi de girişimciliği artırmak ve KOBİ’lerin sürdürülebilirliğini sağlayacak alternatif finansman yöntemleri geliştirmektir. Bu nedenle girişimcilik ekosistemi içindeki asıl rol, bu fonlara düşüyor.

Girişimciye kredi sağlarken aynı zamanda ona danışmanlık ve eğitim desteği de veren TEB bunu başarıyla yürütüyor. Girişimcilik ekosisteminde yer almayı ve KGF kefaletiyle girişimcilere destek vermek için TEB’in iş ortağı olmayı önemsiyoruz.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.