En büyük destekçi


Gülden TÜRKTAN

Gülden TÜRKTAN

KOSGEB’ten TÜSİAD’a, teknoparklardan bankalara kadar birçok kurum ve kuruluş farklı alanlarda verdikleri desteklerle start up’ların yolunu açıyor. Örneğin TÜSİAD 30 yaşının altındaki girişimcilere yetkin isimlerin önderliğinde iş planı hazırlamada rehberlik yapıyor. KOSGEB, “Yeni Girişimci Desteği” adı altında 30 bin TL geri ödemesiz ve 70 bin TL geri ödemeli destek sunuyor. TEB kurduğu Girişim Evi ile tüm olanaklarını girişimcilere ücretsiz kullandırıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) da yeni hayata geçirdiği “Yenilikçilik ve Girişimcilik Birimi” ile erken aşama girişimlere eğitim, danışmanlık ve finansman desteği temin etmeye hazırlanıyor.

Özlem Bay  [email protected]

14 BİN 792 GİRİŞİMCİ YARARLANDI
KOSGEB, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri öncelikle iş planı kavramıyla tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla 2010 yılından beri KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’nı uyguluyor. Program, uygulamalı girişimcilik eğitimi, yeni girişimci desteği, iş geliştirme merkezi (İŞGEM) desteği, iş planı ödülü uygulamalarından oluşuyor. Katılımcılardan ücret alınmıyor ve katılım belgesi veriliyor. Eğitimi tamamlayarak hazırladıkları iş planları kapsamında işletmelerini kuran girişimciler, girişimcilik destek programı içinde yer alan “Yeni Girişimci Desteği”ne başvurabiliyor. “Yeni Girişimci Desteği” 30 bin TL geri ödemesiz ve 70 bin TL geri ödemeli destekten oluşuyor. Destek oranı birinci ve ikinci bölgelerde yüzde 60, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde yüzde 70. Kadınlar ve özürlüler için bu oranlar (+) yüzde 10 olarak uygulanıyor. Öte yandan geri ödemesiz olan 3 bin TL üst limitli “İşletme Kuruluş Desteği”de veriliyor. Ayrıca, işletme kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan ya da alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz “Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği” sunuluyor. Bu desteğin üst limiti 15 bin TL. Diğer bir destek ise “İşletme Giderleri Desteği”… Başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti, her ay için bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL. “Sabit Yatırım Desteği” ise desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak veriliyor. Üst limiti ise 70 bin TL.

teknoparkBirçok kurum ve kuruluş, yeni fikirlerini girişime dönüştürmek için yola çıkan start up’lara destek oluyor.

İTO GİRİŞİMCİLİK BİRİMİ KURDU
İstanbul Ticaret Odası (İTO) start up’lara 5 ay önce kurduğu “Yenilikçilik ve Girişimcilik Birimi” ile destek oluyor. Bu birim, erken aşama girişimlerden uluslararası alana açılma yolundaki şirketlere kadar her aşamadaki girişimin gelişimi, sürdürülebilirliği ve kurumsallaşması için çalışıyor. Eğitim programlarından kuluçka merkezine kadar uzanan entegre bir sistem tasarlayan oda, bu sistemi 2015’te hayata geçirmeyi planlıyor. “Yenilikçilik ve Girişimcilik” birimi tarafından hayata geçirilecek programda, sektör odaklı çalışmalar yapılacak. Dolayısıyla oda belirlenen sektörlerde eğitim, bilgilendirme, danışmanlık, kuluçka merkezi ve melek yatırımcılarla buluşturma noktalarında girişimcilerin yanında olacak. İTO bu konuda çeşitli kamu kurumlarıyla da temas halinde. Hedef, program sonunda girişimcilere finansman desteği temin edilebilmesi. Halihazırda oda, ticari hususlarda ve finansmana erişim noktasında danışmanlık hizmeti, istatistiki çalışma, sektör raporları, açılan kapanan şirket sayıları gibi bilgilendirme çalışmaları, farklı temalarda eğitim, seminer ve networking programları ile ilgili olarak her üyesine hiçbir şart koşmadan destek oluyor. Bunlara ek olarak KOSGEB ile imzalanan protokole uygun olarak “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği altında örgütlenen TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu da farklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Yerelde ve uluslararası düzeyde sağlanan fonlarla çok ortaklı konsorsiyumlarda girişimcilerin ve girişimci adaylarının kapasitelerini geliştirmeye yönelik proje çalışmaları da hızla devam ediyor.

Ömer BAYKAL

Ömer BAYKAL

KAGİDER ENGELLERİ KALDIRIYOR
Kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için projeler üreten ve kadının ekonomideki gücünü artırmayı misyon edinerek yaklaşık 12 yıldır çalışmalarını sürdüren KAGİDER, kuruluşundan bu yana start up’lara destek oluyor. Derneğin, kadın girişimcilerin önünde duran engelleri kaldırmaya yönelik pek çok projesi var. Bunlardan ikisi, özellikle start up’ları yakından ilgilendiriyor: Avrupa Kadın Girişimciler Mentor Ağı Projesi ve KAGİDER İşimi Kuruyorum Eğitimleri… Mentor Ağı Projesi, Türkiye’de KAGİDER liderliğinde, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve ANGİKADGirişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği işbirliğinde Avrupa Komisyonu hibesi ile hayata geçirilmiş bir proje. Avrupa’daki kadın girişimciler için ulusal bir mentor ağı oluşturmayı hedefleyen projeyle yeni kurulmuş işletme sahibi girişimci kadınların, zorlu ilk yıllarında sürdürülebilirliklerini sağlayacak devamlı bir mekanizma oluşturmak amaçlanıyor. 1 Eylül 2011-1 Eylül 2013 arasında Avrupa Kadın Girişimciler Mentor Ağı Projesi kapsamında 26 girişimciyi 20 KOBİ sahibi mentorla buluşturduklarını belirten KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan, projeye katılım kriterleri hakkında şu bilgileri veriyor:

“Avrupa Kadın Girişimciler Mentor Ağı projesinin koşulları şöyle: 1 yıldan fazla 4 yıldan az olmak koşuluyla bir işletmeyi devralmış/ kurmuş ve yönetiyor olması, en az bir çalışana sahip olması, mentorlere uygun bölgesel ve sektörel alanlarda faaliyet göstermesi. KAGİDER İşimi Kuruyorum Eğitimleri ise girişimciliği düşünen ve girişimci olan herkesin katılımına açık.”

KAGİDER, kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için projeler geliştiriyor.

Teknoparklar, bünyelerindeki kuluçka merkezlerinde girişimcilere ürün geliştirme desteği veriyor.

deparkAR-GE PROJELERİNİ DESTEKLİYOR
Kurulduğu 2010 yılından beri start up şirketlere destek veren Boğaziçi (BOUN) Teknopark, nitelikli ve ticarileşebilecek AR-GE projelerine destek oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Proje Değerlendirme Komisyonu onayından geçen bir start up, teknoparkta yer alıp üniversitenin laboratuvarları ve kütüphanesinden yararlanabiliyor. Ayrıca düzenlenen tüm çalıştay, konferans, seminer ve diğer etkinliklere de katılabiliyor. Şu anda BOUN Teknopark’ında 6 adet start up şirket bulunuyor. Teknopark’ta yer almak isteyen start up’ların, teknopark.boun.edu. tr web adresinde yer alan şirket başvuru formunu doldurup BÜN Teknopark A.Ş.’ye teslim etmesi gerekiyor. Bunun için bir başvuru ücreti alınmıyor. Boş ofis olduğunda formlar, BÜN Teknopark Kabul Komisyonu’nca değerlendiriliyor.

GAZİ TEKNOPARK’IN ÖZEL KOŞULLARI
Teknolojik girişimciliğe ve akademik çalışmaların ticarileşmesine önem veren Gazi Teknopark, yeni kurulan ve desteğe ihtiyacı olan şirketleri bünyesindeki “kuluçka merkezi” alanlarında özel koşullarla destekliyor. Sundukları destekleri, ‘Kuluçka Destekleri’ ve ‘Özkuluçka Destekleri’ olarak ikiye ayırdıklarını belirten Gazi Teknopark AR-GE ve İş Geliştirme Yöneticisi Ömer Baykal, “ Kuluçka destekleri olarak uygun koşullu ofis, şirket kuruluş desteği, mali ve hukuksal konularda danışmanlık, finansman kaynaklarına erişim konusunda destekler olarak sayabiliriz. Özkuluçka destekleri ise iş fikri/proje yarışmaları ve maddi ödüller, koçluk desteği, eğitim desteği, fikri mülkiyet desteği, staj/yarı zamanlı çalışma/iş yeri eğitim imkanlarını içeriyor” diye anlatıyor.

Gazi Teknopark, ana hedefi şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi olan yarışmalarla da önemli çalışmalar yapıyor. “İş Fikri Yarışması”, “Sanayi ve Teknoloji Tezleri Yarışması” ve “Lisans Bitirme Projeleri Yarışması” da bunlar arasında yer alıyor.

Nafiz KARADERE

Nafiz KARADERE

İKİ START UP ÇIKARDI
2013 yılında kurulduğundan bu yana start up’lara destek veren teknoparklardan biri de DEPARK Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme. AR-GE niteliği taşıyan projelere destek veren DEPARK ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi ile stratejik ortakları ve ekosistem paydaşları tarafından düzenlenen çeşitli proje yarışmalarında dereceğe giren girişimcileri de destekliyor. Henüz şirketleşmemiş tüm kuluçka girişimcilerinin bu desteklerden faydalanabildiğini belirten DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören, şöyle devam ediyor:

“Projeler seçildikten sonra ofis desteği, fikri hakların yönetimi ve pazarlanmasına ilişkin destekler, iş planı, çeşitli pazarlama ve finans eğitimleri, mentorluk programları ve çeşitli mali destek programlarına erişmeleri için proje yönetimi destekleri şeklinde oluyor. Bu eğitimlerin bir kısmı TEB Girişim Evi ve bazı melek yatırımcı grupları tarafından sağlanıyor. DEPARK’ın işbirliği içinde olduğu bölgesel meslek örgütlemeleri de bu destek ağına dahil edilmiş durumda.”

DESTEK PAKETLERİ SUNUYOR
Garanti Bankası, iş fikrini henüz yeni hayata geçirmiş girişimcileri, sektör ayırımı yapmaksızın destekliyor. Banka, finansmana erişimde en fazla zorluk çeken segmentten biri olan yeni girişimciler ve kadın girişimcilere 2 ayrı programla ulaşıyor. “İşimi Kuruyorum Destek Paketi” kapsamında yeni iş kurmak isteyen girişimcilere, finansman desteği sağlayacak bilgilendirme hizmeti vererek, her konuda hayatlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunuyor. Paket kapsamında, 0 -3 yıldır faaliyet gösteren, yıllık bilanço büyüklüğü 2 milyon Euro’nun altında olan ve çalışan sayısı 9’u aşmayan işletmelere, Avrupa yatırım fonu (AYF) desteğiyle, yatırımlarını uygun geri ödeme seçenekleriyle 50 bin TL’ye kadar finanse etme imkânı tanıyor. “İşimi Kuruyorum Destek Paketi” kapsamında 5 bin 642 girişimciye 173 milyon TL finansman imkanı sağladıklarını belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, şunları söylüyor: “Garanti Bankası girişimlere sadece finansal kaynakla değil, teknolojik çözümlerle de destek oluyor. Son zamanların yükselen trendi mobil uygulamalar arasından Bitaksi uygulaması destek verdiğimiz girişimler arasında. Bitaksi örneğinde, girişime finansal destek vermenin yanında ödeme sistemleriyle tahsilat sistemleri arasındaki entegrasyonu da sağlayarak uygulama içindeki taksitlerde, kolay ve hızlı ödeme araçları kullanılmasına olanak tanınıyor.”

85 MİLYON TL KREDİ KULLANDIRDI
Akbank Girişimci Geliştirme Programı, girişimcilere başarılı, verimli bir işletme kurmalarını sağlayacak sağlam bir altyapı sunabilmeyi, gerekli eğitimleri vermeyi ve uygulamalı proje çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında, Sabancı Üniversitesi’nin yapacağı değerlendirmeler sonucu belirlenen girişimciler eğitim programına katılıyor.

bulent-turgut-selcuk3 KURUM NE YAPIYOR?
TÜBİTAK BÜTÇESİ TÜBİTAK, mobil iletişimden ekran teknolojilerine, gıda ve sağlık alanından enerji projelerine kadar 17 alanda girişimcilere destek olmak için bütçesini hazırladı. Bu kapsamda beklentileri karşılayan projelerden küçük ölçeklilere 500 bin TL’ye kadar, orta ölçeklilere 1 milyon TL’ye kadar, büyük ölçeklilere ise 2,5 milyon TL’ye kadar destek verilecek.

ORTAKLIK DESTEĞİ KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı bünyesindeki kurumsal yatırımcılar, 5-6 yıl içinde yatırımının geri döneceğine inandıkları girişimcilerin şirketlerine maksimum yüzde 49 oranında ortak olarak yatırım yapıyor. Bunun için yatırım yapacakları şirketin Sanayi Bakanlığı’nca yayınlanan son tebliğe uygun olması, farklılık yaratması, gelişime uygun olması özelliklerini arıyorlar.

KREDİ GARANTİ FON (KGF): Kredi Garanti Fonu (KGF) yatırımcılara kefil oluyor. Yatırımcılar, iyi iş fikirlerinin önündeki finansman sorunu engelini aşmaları için başarı vaat eden genç, yaratıcı girişimlere ve küçük/ orta ölçekli işletmelere destek veriyor. Kredi Garanti Fonu teminatına başvuruyorsunuz, dosyanız KGF’ya gönderiliyor, uygun bulunursa finans talebinize kefil oluyorlar.

10 YILDA 45 START UP KURDU
ODTÜ Teknokent’in ‘Yeni Fikirler Yeni İşler’, TeknoJumpp Hızlandırma programları ile Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi, start up’lara önemli imkanlar sunuyor. ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Batum, “Yeni şirketlere ücretsiz olarak 2 yıl destek veriliyor. Uygun eğitimler, metorluk, networking, fiziksel alan, ofis ve altyapı destekleri söz konusu. Miktarı küçük de olsa finansal destekler de sağlanıyor. ‘Yeni Fikirler Yeni İşler’ programı sayesinde 10 yılda 45 start up şirket kuruldu”diyor.

Sabancı Üniversitesi bünyesinde verilen program; girişimciliğe adım atmış, işini büyütmek isteyen girişimcilere büyüme dönemlerinde gerekecek finansal hesaplamaları yapmaları, büyüme stratejileri, inovasyon, farklı iş modelleri, fikri mülkiyet, iş ve pazarlama planları oluşturmaları, liderlik ve etkin insan kaynaklarını yönetmeyi öğrenmeleri için destek sağlıyor. Ürün ve hizmetleriyle girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına destek olmaya çalıştıklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Yeni bir işletme kurarak ticari faaliyetlerine başlamış olan girişimciler için ‘Girişimci Destek Paketi’ni hazırladık. Paket kapsamında girişimcilere kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını anında karşılamak için Artı Para Kredisi, mal alımı ve diğer ödemeleri için çek karnesi ve ‘Axess Business Girişimci’yi sunuyoruz. Kredi havuzundan şu ana kadar Endeavor girişimcilerine yaklaşık 85 milyon TL tutarında kredi kullandırdık” diye konuşuyor.

20 BİN GİRİŞİMCİYE ULAŞTI
Girişim bankacılığını ayrı bir kol olarak kuran TEB, Ataşehir’de açtığı TEB Girişim Evi’nin imkanlarını girişimcilere ücretsiz olarak kullandırıyor. Bu çatı altında girişimcilere

ücretsiz olarak eğitim, danışmanlık ve mentorluk desteği veriliyor. Aynı çatı altında bulunan TEB Kuluçka Merkezleri’nin imkanlarından yararlanmaya hak kazanan girişimciler, ofis desteğinden yatırımcı ilişkilerine ve tanıtım faaliyetlerine kadar pek çok alanda aradıkları desteği bulabiliyor. TEB Kuluçka Merkezi girişimcisi olmak için girişimciler birkaç aşamalı bir süreçten geçiyor. Başvurular 4 ayda bir 3 dönemde alınıyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile girişimcilere teminatsız kredi imkanı da sunan TEB, bu kapsamda girişimcilere 500 bin TL’ye kadar teminatsız kredinin önünü açıyor. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, bugüne kadar girişimcilere verdikleri 498 milyon TL’lik kredi desteğinin yaklaşık yüzde 60’ını teminatsız sağladıklarını belirtiyor. TEB Özel Melek Yatırım Platformu ile de girişimcileri yatırımcılarla buluşturduklarını ifade eden Boz, şunları ekliyor: “ 2013 yılında her yıl 15 bin girişimciye ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık. İlk yıl 20 bin girişimciye ulaşarak hedefimizin üzerine çıktık.”

Bankalar, finansman desteğinin yanı sıra girişimcilere danışmanlık hizmeti de veriyor.

TÜSİAD NASIL DESTEKLİYOR?
71 ÜNİVERSİTE KATILIYOR TÜSİAD, girişimciliğe yönelik çalışmalarını TÜSİAD Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu’na bağlı Girişimcilik Çalışma Grubu bünyesinde yürütüyor. Derneğin projelerinden biri “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Projesi” adıyla düzenlenen iş fikri yarışması… 2011’de başlatılan proje, 2013’te Türkiye genelinde toplam 71 üniversitenin katılımıyla ulusal boyut kazandı.

REHBERLİK DESTEĞİ Bu yıla kadar sadece üniversite öğrencilerine yönelik olan proje, artık daha geniş bir genç kitleye ulaşmak amacıyla 30 yaşını doldurmamış girişimcilere açıldı. Proje kapsamında herhangi bir maddi destek sağlanmadığını belirten TÜSİAD Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, “Daha kıymetli olduğuna inandığımız ‘rehberlik’ desteği sağlıyoruz” diyor. Ön eleme sürecinden sonra iş fikirleri başarılı bulunan gençlere, alanlarında Türkiye’nin en başarılı isimleri olan TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde iş planı hazırlanıyor. Dereceye girmeye hak kazanan gençlere ise mütevazı bir para ödülünün yanı sıra büyük denetim şirketlerinden bir yıl boyunca ücretsiz olarak mali müşavirlik, vergi danışmanlığı, hukuki danışmanlık ve muhasebe hizmetleri alma imkanı veriliyor.

GİRİŞİMCİLİK PORTALI Diğer bir proje ise “TÜSİAD Girişimcilik Portalı.” Projenin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Yorgancıoğlu, “Girişimcilikle ilgili kapsamlı bilgi kaynaklarından oluşan bir platform yaratmayı hedefliyoruz” diyor.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.