imece Bu kez eşitsizliklere çözüm arıyor

Bu yıl imece, üçüncüsünü gerçekleştirdiği Destek Programı’nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklanıyor. Zorlu Holding’in ana destekçi olduğu program kapsamında; gelir eşitsizliği, kalkınmanın getirdiği olanaklardan herkesin eşit bir şekilde faydalanamaması, mülteciler ve engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklar gibi kapsamlı meselelere çözüm getirecek sosyal girişimcilerin başvuruları bekleniyor.

Geleneksel anlamda başarılı girişimciler, potansiyel müşterilerinin karşılaştığı zorlukları tespit edip piyasadaki bir “açığı” yakalar ve bu soruna çare olabilecek bir ürün, hizmet ya da sistem geliştirir. Hayatımızı kolaylaştıracak bir ürün veya iletişimimizi daha pratik hale getirebilecek bir mobil uygulama, pazardaki ihtiyaçlara cevap verdiği için iyi bir kâr elde ederek çok başarılı olabilir. Ancak, yalnızca kâr odaklı bu girişimcilik yaklaşımı, dünyanın karşı karşıya olduğu yoksulluk, iklim değişikliği, eşitsizlikler gibi temel meseleleri görmezden gelir ve bu dertlerin çözümünü kamu ve sivil toplum kuruluşlarına bırakır.

Öte yandan Türkiye’de ve tüm dünyada sağlık, eğitim, gelir dağılımı alanlarında eşitsizlikler var olmaya devam ediyor. Engelli bireyler, eğitim ve iş imkanlarından eşit biçimde yararlanamazken, fiziksel ve sosyal ihtiyaçları da çoğunlukla görmezden geliniyor. Bunun yanı sıra mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu eşitsizlikler azalmadıkça, yoksulluğun ortadan kalkması ve kalkınmanın herkesi kapsaması mümkün değil. Eşitsizliklerin azaltılması ve kimsenin geride kalmaması için tüm diğer sektörler gibi girişimcilik sektörünün de çözümün bir parçası olması gerektiği bir gerçek.

GİRİŞİMCİLİKTE DÖNÜŞÜM
Salt kâr odaklı girişimcilik yaklaşımın gitgide dönüştüğüne şahit oluyoruz. Gün geçtikçe sayısı artan sosyal girişimciler, toplumların ve dünyanın kapsamlı meselelerini bir fırsat olarak görüyor, kendi gelir modelleri olan, sürdürülebilir ve yenilikçi girişimler kurarak çözüm geliştiriyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bu alanda bir ekosistem gelişmeye devam ediyor, farklı organizasyonlar, destek mekanizmaları ortaya çıkıyor. 2017 yılında hayata geçirilen sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlerin toplumsal meselelere çözüm geliştirebilmesi için destekleyen ve onları kaynaklarla buluşturan kurumlardan. imece, yürüttüğü Destek Programı’nda her yıl bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni tema olarak belirliyor. Belirlenen hedefe yönelik çalışmalar yürüten girişimciler, Destek Programı’na başvurarak girişimlerini bir adım öteye taşıyacak desteklerden faydalanabiliyor.

BAŞVURULAR BEKLENİYOR
Bu yıl imece, üçüncüsünü gerçekleştirdiği Destek Programı’nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklanıyor. Zorlu Holding’in ana destekçi olduğu program kapsamında; gelir eşitsizliği, kalkınmanın getirdiği olanaklardan herkesin eşit bir şekilde faydalanamaması, mülteciler ve engelli bireyler gibi toplulukların karşılaştıkları zorluklar gibi kapsamlı meselelere çözüm getirecek sosyal girişimcilerin başvuruları bekleniyor. imece, şimdiye kadar düzenlenen, Nitelikli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedeflerine odaklanan ilk iki programda, Zorlu Holding ana partnerliğinde 25 insiyatif ve sosyal girişimin proje ve girişimlerinin hayata geçmesi için mentorluk, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal iş birliği ve hibe gibi destekler sundu.

ÇÖZÜM ÜRETEN GİRİŞİMLER
Nitelikli Eğitim hedefini gerçekleştirmeye katkı sağlayan ve 1. Destek Programı’nda yer alan girişimlerin arasında, öğretmenlerin etkileşimli ders içerikleri paylaştığı bir platform sunan Mektepp, öğrencilerin beraber sorup, öğrendiği etkinlikler ve öğrenme yöntemleri bütünü olan Hayal Gücü Merkezi ve çocukların yaratıcılıklarını kullanarak etraflarındaki nesneleri oyuncağa çevirebilecekleri bir kit üreten Toyi var. Anne ve babanın çocuk gelişimine eşit biçimde dahil olmasını teşvik eden mobil uygulama BabyAcademy, göçmen ve dezavantajlı gruplardan kadınların gıda girişimciliğini öğrenerek çalışabileceği mutfak Maide ve kız çocuklarının erkek egemen bir spor dalı olan futbolu oynayarak toplumsal cinsiyet eşitliği rollerini sorgulamasını sağlayan Kızlar Sahada ise kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi için çözümler üreten girişimlerden.

İTÜ ÇEKİRDEK İLE ORTAKLIK DESTEKLERİ GENİŞLETECEK GELİŞTİRME FIRSATI
imece’nin 3. Destek Programı’nda İTÜ Çekirdek ile yapılan stratejik ortaklıkla sunulan desteklerin kapsamı genişleyecek. Programa başvuru sonucu seçilecek sosyal girişimler, 3 ay boyunca imece ve İTÜ Çekirdek ortaklığındaki önkuluçka programında girişimlerini geliştirme fırsatı elde edecek.

SON BAŞVURU TARİHİ imece ve İTÜ Çekirdek, dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi, herkes için erişilebilir eğitim, iş ve sosyal imkanları sağlama ile mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıracak girişimcilerle birlikte çalışacak. Ağustosekim ayları arasında sürecek Destek Programı’na başvurular, 9 Haziran 2019 tarihine kadar alınacak. Ayrıntılı bilgi için imece.com adresini inceleyebilirsiniz.

imece’den SOSYAL GİRİŞİMLERE 840 BİN TL DESTEK FİNANSAL GÜÇLÜKLER
Faydalanıcıları çoğunlukla toplumun dezavantajlı grupları olan sosyal girişimciler, her ne kadar bir gelir modelleri olsa da özellikle kuruluşlarının ilk aşamalarında finansal güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle imece gibi kurumların sunduğu hibeler, ödüller veya diğer filantropik kaynakları sosyal girişimcilerin ayakta kalabilmesi için önemli. Bu kapsamda imece şimdiye kadar sosyal girişimlere 840 bin TL hibe desteğinde bulundu. Tabii tek başına bu finansman kaynakları da yeterli değil.

ALTERNATİF FİNANSMAN
Sosyal girişimlerin, destek mekanizmalarının yaygınlaştığı sağlıklı bir ekosistem, sosyal girişimlerin gelişimini kolaylaştıracak hukuki altyapı ve alternatif finansmana erişim gibi ihtiyaçları da var. Buradan yola çıkan imece, sosyal girişimcileri alternatif finansman yöntemlerinden biri olan kitlesel fonlamayla buluşturacak bir projeyi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) bağlı olarak çalışan Alternative Finance Lab ortaklığıyla gerçekleştirmişti. Destek Programı’na katılan girişimlerden üçü, bu proje kapsamında, online kitlesel fonlama kampanyaları düzenledi ve toplamda 200 bin TL’nin üzerinde fona erişti.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.