İnovasyon metrikleri nasıl belirlenmeli?


İhsan ELGİN

İhsan ELGİN

İnovasyonu kurum içinde etkin kılmak için yalın iş süreçleri hayata geçiriliyor. Hatta inovasyon yönetiminden sorumlu birimler kuruluyor. Böyle bir dönüşümde en zorlanılan konulardan biri, inovasyon faaliyetlerinin başarısını ölçmenin formülünü çözebilmek.

Start up’lar inovasyon yolculuğuna öncülük ederken artık kurumlar da bu alana yoğunlaşmaya başladı. Kurum içindeki yeni işler masa başında değil tıpkı erken aşama girişimlerin yaptığı gibi sahada müşteriyle geliştiriliyor. İnovasyonu tüm kurum içinde etkin kılmak adına daha yalın iş süreçleri hayata geçiriliyor ve hatta kurumlar içinde inovasyon yönetiminden sorumlu birimler kuruluyor. Böyle bir dönüşüm içerisinde belki de en zorlanılan konulardan biri, yürütülen tüm bu inovasyon faaliyetlerinin başarısını ölçmenin formülünü çözebilmek. Sürdürülebilir bir inovasyon yönetimi için birçok alanda olduğu gibi bu konuda da dönüşüme ihtiyaç var. Peki işlevsel bir inovasyon takip mekanizması için nereden başlamak gerekiyor?

1. İşletmecilik yaklaşımıyla inovasyon yönetimini bir kenara bırakın
Kurumlar, mevcut işlerindeki başarıyı ölçebilmek için yatırım kârlılığı (Return on Investment), özsermaye kârlılık oranı (Return on Equity), hisse senedi fiyatlarında yaşanan değişim gibi metrikleri göz önünde bulunduruyor. Bugün piyasada faaliyet gösteren bir ürün ya da hizmet için uygulanabilir olan bu metrikler, kurum içi inovasyon yönetimine uyarlanmaya çalışıldığında ortaya çıkan sonuçlar motivasyon kaybına yol açıyor.

Doğru bir performans yönetimi altyapısı geliştirebilmek için işletmecilik yaklaşımındaki “mevcut olanı iyileştirmek” ile inovasyon yönetimindeki “yeni olanı keşfetmek” önceliklerini birbirinden ayırmak gerekiyor. İnovasyon yönetimine uygun bir takip yapabilmek için ise kurumların imdadına yalın girişimciliğin öncülerinden Eric Ries’ın geliştirdiği inovasyon muhasebesi yaklaşımı, kurumların inovasyon kültürüne uygun metrikler geliştirmesini sağlıyor.

2. İhtiyacınız olan bilgileri harmanlayan bir sistem geliştirin
Eric Ries metrik yönetiminde toplanan bilgileri, iki ana kategoride ele alıyor. Bunlardan ilki, “iyi hissetmeye” yarayacak verileri temsil ediyor. Bir kurumsal girişim sermayesini ele alacak olursak, toplam görüşülen start up sayısı, karar alma sürecine direkt etkilemeyen ancak motivasyon artırıcı bir metrik olabilir. İkinci kategori ise aksiyon metrikleri. Yine kurumsal girişim sermayesi örneğini verirsek, iş birliği yapılan start up’ların fikir geliştirme ticarileşme sürecinde test ettiği varsayımlar; bunların test edilmesi sürecinde harcanan zaman ve bütçe gibi bilgiler sistem işleyişini yakından takip etmeyi ve doğru karar verebilmeyi destekliyor. Bu noktada, iki metrik arasında bir denge yakalamak, kurum özelinde “iyi hissetme” ve doğru kararı destekleyecek bilgilerin anlamlı harmanlandığından emin olun.

3. İnovasyon yönetiminde hangi aşamada olduğunuzu takip edin
Eğer inovasyon yönetimine henüz girmiş bir kurum olarak metrik geliştirmek istiyorsanız, tüm varsayımları başarıyla tamamlayarak ticarileşme beklentilerini gerçekleştirmiş bir iç girişimcilik projesi ya da start up iş birliğinden söz etmek çok da mümkün olmaz. Erken seviye inovasyon yönetimi kategorisindeki kurumlarda iç inovasyon çalışmaları için fikir aşamasından başlayan ve pilot aşamasına kadar devam eden başlıkların ele alındığı bir metrik yönetimi yapmak mümkün. Yeni iş fikri başvuruları, bunlarda inovasyon stratejisine uyumlu olanların, projelendirilenlerin sayısı ve yönetim tarafından desteklenen proje sayısı gibi bilgiler, ilk dönemin başarısını ölçmenize destek olur. Eğer iç girişimcilik programını birkaç kez tekrarlamış bir kurum vakasını konuşuyorsak, bu bilgilere ek olarak ticarileşme yolundaki fikirlerin de başarısını, Dave McClure’un geliştirdiği ve müşteri kazanmaya odaklanan AARRR (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) yaklaşımını benimsemek faydalı olabilir.

4. Metrikleri dönemsel olarak revize edin
Metriklerin dönemsel olarak revize edilebilmesi için İnovasyon Yönetimi Uygulamaları’nda 3 aşamalı metrik yönetimi geliştirme şablonunu kullanabilirsiniz:
(1) Mevcut yenilik ölçüm uygulamalarını değerlendirin,
(2) Temel yenilik ölçüm uygulamalarını iyileştirin,
(3) Gelişmiş ölçütleri uygulamaya koyun.
İşletmecilik ve girişimcilik arasındaki farklılıklarının gözetildiği, yeni olanın arandığı ve bu sürecin de doğru karar almayı sağlayacak bakış açısıyla hazırlandığı metrikler, inovatif sürdürülebilirliğe katkı sağlar.

Core Strateji’nin “Make Innovation Work” (Medium) blogundan alınmıştır.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.