Yeni Dönem Başlıyor

Ülke genelindeki girişimcilere ulaşarak yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi’nin Lets Up, Start Up, Level Up ve Grow Up programları yeni dönem başvurularını almaya başlıyor. Katma değeri yüksek ihracat potansiyeli taşıyan fikirleri olan girişimciler, başvurularını www. teblegirisim.com üzerinden yapabilecek.

Üç yıldan bu yana girişim bankacılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Türk Ekonomi Bankası (TEB), yenilikçi ve katma değerli fikre sahip girişimcilere projelerini işe dönüştürebilmeleri için destek oluyor. Fikir aşamasından başlayarak projenin hayata geçirilmesine kadar olan tüm süreçlerde 360 derece destek sunan TEB, ‘danışman banka’ anlayışıyla girişimcileri buluşturuyor.

Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte hayata geçirilen Girişim Evi konseptini Anadolu’ya yaymaya başlayan TEB, İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere 9 ilde açtığı TİM-TEB Girişim Evi’nde desteklediği girişimcilere finansal ve finansal olmayan imkanlar sunuyor. TEB, verdiği eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleriyle, start up’ların, iş modellerinin geliştirilmesi için bir girişimcinin ihtiyaç duyabileceği tüm finans dışı destekleri sunuyor. TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, girişimciler için oluşturdukları programları ve bu programların girişimcilere katkılarını şöyle anlattı:

”Start Up programıyla yeni kurulan teknoloji şirketleri, kuruluş döneminin hayati kararlarında yönlendiriliyor.”

BİREBİR DANIŞMANLIK
TİM-TEB Girişim Evleri çatısı altında desteklenen girişimcilere, iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, müşteri bulunmasından yatırımcılara sunulmasına kadar her aşamada destek veriliyor. İhracat potansiyeli görülen projelerin yurt dışına taşınması konusunda da girişimciler, TİM’in network’ü ve bilgi birikiminden yararlanabiliyor. Program kapsamında, girişimcilere ayrıca çeşitli inovasyon etkinliklerine katılarak stant kurma ya da sunum yapma gibi imkanlar sağlanıyor ve çeşitli yayın organları aracılığıyla projelerini tanıtma ve anlatma fırsatı sunuluyor.

Ayrıca ürün veya hizmet aşamasında olan veya ticari hayata yeni başlamış olan girişimcilerin iş fikirlerini doğru iş modelleriyle yönetmelerini sağlamak, etkin satış ve pazarlama planları oluşturmalarına destek olmak için toplu ve birebir danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Danışmanlık hizmetine paralel olacak şekilde verilen eğitimlerle girişimcilere ihracat veya yurt dışı açılım odaklı girişimcilerin, dış ticaret, pazar yapısı, tedarik yapılanması, satış ve pazarlama planlaması ve finansal yönetim gibi konularda planlama ve uygulama yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

HANGİ PROJELER KABUL EDİLİYOR?
Bugüne kadar 440 girişimci ve şirkete destek veren Let’s Up, Start Up, Level Up ve Grow Up programları kapsamında yeni dönem başvurularını bekleyen TİM-TEB Girişim Evleri’ne girişimciler www. teblegirisim.com üzerinden ulaşabiliyor. Genel olarak inovatif, katma değerli ve ileride yurt dışına satış potansiyeli olan projelerin kabul edildiği programlarda ekip, iş fikirleri kadar önem taşıyor. Başvurular değerlendirilirken ekipteki kişilerin deneyimi, iş fikriyle olan ilişkisi ve bu konudaki know how’ları, birbirlerinden ve işten beklentileri gibi konular dikkatle inceleniyor. Girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak belirleyen üniversite öğrencilerine yönelik oluşturulan Lets Up programı kapsamında, girişimciliğin temellerini oluşturan kavramlarla ilgili eğitimler düzenleniyor. Bir iş fikrine sahip öğrencilerin iş fikirlerinin yapılabilirliğinin analiz edildiği program kapsamında öğrencinin nitelikli bir iş planı hazırlaması sağlanıyor. Girişimciliğe katılan genç nüfusun sayısını ve niteliğini artırmayı hedefleyen Let’s Up programında projelerin belli bir aşamaya gelmiş olması beklenmiyor. Bu programda, öğrencilerin girişimcilik motivasyonuna sahip olması ve projelerinin fikir aşamasında olması yeterli olarak görülüyor.

TİM-TEB GİRİŞİM EVİ PROGRAMININ KATKILARI

Girişimcilik potansiyelini yaygınlaştırır.

Devlet desteklerine etkili bir şekilde ulaşmayı sağlar.

Teknoloji şirketlerinin büyümesini ve ihracat çabalarını destekler.

Yeni kurulan şirketlerin başarısını artırır.

Teknoloji şirketlerinin girişimciliğini geliştirir.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışı platformlara ulaşmasını sağlar.

Girişimci ve teknoloji şirketlerin finansal ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle yönlendirir.

İş dünyasıyla girişimcilerin iş birliğini geliştirir.

Yatırımcı potansiyelini artırır, girişimciyatırımcı ilişkilerini destekler.

HEDEF GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
500 bin TL’ye kadar yıllık ciro ölçeğine sahip şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan Start Up programıyla yeni kurulan teknoloji şirketleri, kuruluş döneminin hayati kararlarında yönlendiriliyor. Program dahilinde, büyüme yolunda ihtiyaç duydukları tecrübe, işletme yönetimi danışmanlığı, özelleştirilmiş eğitimler, yatırımcı gruplarına erişim gibi fırsatlar sağlanarak, ilk müşteri bağlantılarında özel desteklerle güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Level Up programıyla tutunmayı başaran teknoloji şirketlerine büyümeyi hızlıca başlatabilmeleri için yeni müşteri ve yeni pazarlara ulaşma fırsatları ile birlikte özel danışmanlık hizmetleri sunuluyor. 500 bin TL ile 5 milyon TL arası yıllık ciroya ulaşmış girişim şirketlerine yeni pazarlara açılma ve mevcut ürünlerini bu pazarların dinamiklerine göre geliştirme, network, yatırımcı buluşmaları gibi hizmetler girişimcilere sunuluyor. Grow Up programı ile belli bir ciroyu yakalamış teknoloji şirketlerine, yurt içi veya yurt dışında büyük pazarlara ulaşmaları ve güçlü bir büyümeyi başarmaları için iş yönetimi ve strateji danışmanlığı fırsatları sunuluyor. Program kapsamında yıllık 5 milyon TL ve üzeri ciroya sahip büyüme sürecine girmiş şirketlere, bulundukları sektörün dinamiklerine karşı şirket sürekliliğini sağlaması için stratejiler geliştirmek, iş modellerini dönüştürmek için “büyüme yönetimi danışmanlığı” destekleri sunuluyor. Şirketlere yapılan ziyaret sonucu içinde bulundukları sektör yapısı ve mevcut durumları analiz ediliyor, şirkete özel çalışma çerçevesi hazırlanarak program devamında şirketle oluşturulacak büyüme planının temelleri oluşturuluyor.

”Grow Up programı ile teknoloji şirketlerine, yurt içi veya yurt dışında büyük pazarlara ulaşmaları için iş yönetimi ve strateji danışmanlığı fırsatları sunuluyor.”

CİROSAL BÜYÜME DESTEKLENİYOR
Grow Up programı kapsamında verilen “stratejik pazarlama yönetimi” çalışmalarıyla öncelikle şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerin hitap edeceği doğru müşteri grupları tespit ediliyor ve bu müşteri gruplarına yönelik pazarlama aktivite planları oluşturularak pazara girişte izlenecek yol belirleniyor. Şirketlerin mevcut müşterilere yönelik yeni ürün geliştirme, yeni müşteriler bulma gibi seçenekler doğrultusunda cirosal büyümeyi sağlayacak alternatif senaryolarının değerlendirildiği çalışmalarda, rakipler, ürünlerin yer aldığı pazarın büyüklüğü ve temel özellikleri, teknolojik değişimler gibi pazarlama yönetimini etkileyen faktörler de analiz ediliyor. “Stratejik iş modeli yönetimi” kapsamında operasyon/iş modeli örgütlenmesi, altyapısı ve akışının analizi ve gelişim ihtiyaçları doğrultusunda operasyon/iş modeli gelişim planlanmasının yapılmasını sağlanıyor. “Stratejik yönetim planı kapsamında şirketin yönetim ve organizasyon yapısı, iş süreçlerinin gelişim ihtiyaçları analiz edilerek yönetim organizasyon modeli geliştirme planları oluşturuluyor. “Stratejik finansman yönetimi” çalışmasıyla şirketin mevcut finansman yapısının analizinde şirket yöneticilerine destek veriliyor. Yatırım ve işletme finansal verileri ayrı ayrı ele alınarak doğru finansal ihtiyaçların belirlenmesi ve nakit akış yönetimi gibi çalışmalar şirketlerle birlikte yürütülüyor. Bu çalışmalar sonucunda programa dahil olan şirketlerin stratejik hedef planı oluşmuş oluyor. Şirketler bu planla orta ve uzun vadede izleyecekleri rehber niteliğindeki yol haritasına sahip bir şekilde ilerliyor.”


GÖKHAN MENDİ

TEB BİREYSEL VE ÖZEL BANKACILIK KIDEMLİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“DÜNYA ÇAPINDA FİKİRLER ÜRETMEK İSTİYORUZ”

YEPYENİ DESTEK TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin Türkiye’den çıkacağına inandıklarını belirterek, Fintech Future Four Programı’yla yenilikçi finans teknolojisi fikirlerine yepyeni bir destek verdiklerini söylüyor. Mendi, start up’ların bankalara ihtiyacı olduğunu ifade ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

İNOVATİF ÇÖZÜMLER “Altyapımız, tecrübemiz, ilk ürün için sağladığımız finansal destek ve projenin ilk müşterisinin hazır olması start up’lara iyi gelecek. Biz bunu gerçekleştirmek için bankacılık ve finans sektörünün problem ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten, kıvrak ve yaratıcı insanları arıyoruz. Sektör olarak hayalini kurduğumuz gelecek vizyonu bizce bankalar ve start up’ların birlikte çalıştıkları, start up’ların yaratıcılıklarını ortaya koydukları işbirlikçi inovasyon modeliyle mümkün olabilir.

DEĞERİ PAYLAŞMAK Bu yüzden bugün start up’lara ve start up adaylarına diyoruz ki ‘TEB Fintech Future Four Programlarımıza katılırsanız, bankacılık ve finans dünyasının geleceğini şekillendiren teknolojiler çok yakında gelecek.’ TEB Fintech Future Four ile finans sektöründe dünya çapında sorunların cevabı olabilecek fikirler üretip sonrasında oluşacak değeri paylaşmak istiyoruz.

YÜKSEK GİRİŞİMCİ FİKİRLERİ BEKLENİYOR Girişim bankacılığından melek yatırım platformuna kadar birçok yenilikçi programla start up’ları destekleyen Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı Fintech Future Four Programı ile yenilikçi finans teknolojisi fikirlerine destek vermeye hazırlanıyor. Programa başvurmak isteyen takımlar, TEB Özel Melek Yatırım Platformu (www. melekyatirimplatformu.com) üzerinden başvurularını 20 Kasım’a kadar Türkçe ve İngilizce olarak yapabilecekler. TEB Fintech Future Four Programı, bankacılık ve finans sektörünün problem ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten, takım haline gelmeyi başarmış, yaratıcı fikirler üretmeyi hedefleyen girişimcileri bekliyor.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.